fredag 17 maj 2013

LärandeINDEX simply the best

I kväll firas det!

Vi har haft bedömning i LärandeINDEX på mitt jobb i onsdags och torsdags.
Bedömarna observerade oss inom följande områden:
Värdegrund, lek, Naturvetenskap och teknik samt språk, kommunikation och IT.
Högsta poäng inom varje del är 6 och vi fick 6 poäng på alla områden!! HELT FANTASTISKT!

Vad är lärandeINDEX?
LärandeINDEX är ett verktyg för att kunna bedöma och säkerställa kvaliteten i den pedagogiska verksamheten i våra förskolor och skolor och därmed för hela Pysslingen

Grunden för LärandeINDEX är läroplaner och aktuell forskning om vad som bidrar till ett gott lärande för barn och elever. LärandeINDEX kvalitetssäkrar verksamheten inom sex områden:
1. Värdegrund
2. Lek
3. Skapande
4. Matematik
5. Naturvetenskap och Teknik
6. Språk, kommunikation och IT

Varför LärandeINDEX?
LärandeINDEX synliggör utvecklingsområden i den pedagogiska verksamheten och ger därmed också möjlighet till uppföljning och utveckling. Resultaten ger regionchefer och staber en bild av hur stöd och ledning kan anpassas för att utveckla företaget som helhet. Lärande 1-16 LärandeINDEX utgår från det långa perspektivet i barns kunskapsutveckling från 1 till 16 år och från ett kompromisslöst fokus på barns bästa. Det ökar möjlighet till samsyn och samverkan mellan förskola-skola vad det gäller kvalitéer i barnets/elevens lärande och de förutsättningar för ett livslångt lärande som varje förskola/skola och dess pedagoger skapar i den dagliga verksamheten. LärandeINDEX möter på så sätt även ambitionshöjning och krav i nya styrdokument.

Marknadsledande
Med LärandeINDEX vill vi ta ett nytt och eget grepp om bedömning av den pedagogiska verksamhetens kvalitet. Hög kvalitet i lärande och omsorg på enheterna kommer alltid att bidra till ett starkt varumärke.

Didaktisk lärmiljö & LärandeINDEX
En god lärmiljö skapas dagligen i mötet mellan medarbetare och barn/elever men också medarbetare emellan. Tillfällen till lärande kan arrangeras eller uppstå spontant men det är alltid pedagogens medvetna val och förhållningssätt i varje situation som kommer att gynna eller missgynna barns, elevers och vuxnas lärande. Den medvetna pedagogen förvandlar varje miljö till en lärmiljö genom sina didaktiska val. Med LärandeINDEX värderas hur god denna didaktiska lärmiljö är.
Bild och text är lånad här.

Önskar er alla en skön helg!
Kram Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar, jag läser alla kommentarer och svarar så fort jag kan!

Leta i den här bloggen