onsdag 21 maj 2014

Montessorimaterial: Bygga rosa ljudenliga ord, 4 bokstäver med rosa vokaler

Onsdag igen och halva veckan har snart gått, det känns som tiden rinner iväg!

Som jag har skrivit om tidigare används antingen rosa eller röda vokaler till Montessoris språkmaterial och för att mina material ska komma till användning av fler barn gör jag även en del av mina material i två olika varianter, ett med rosa och ett med röda vokaler.

I dag tittar jag in här för att dela med mig av språk materialet bygga rosa ord med 4 bokstäver som har rosa vokaler.


Läroplanen för förskolan LPFÖ98 reviderad 2010:

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

OBS! Jag har inte tagit en ny bild, utan på bilden nedan är det röda vokaler!Materialet består av 9 bilder med en tom ruta för varje bokstav till ordet. Alla konsonanter är skrivet i blått och alla vokaler i rosa. Till materialet finns även facit för att barnen själv ska kunna rätta det.

Vid intresse av materialet klicka på länkarna nedan:


Facit 4, rosa vokaler

Jag önskar er alla en trevlig lill lördag!/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar, jag läser alla kommentarer och svarar så fort jag kan!