torsdag 8 maj 2014

Dokumentation i förskolan

Hur gör ni med ert systematiska kvalitetsarbete i förskolan? Vad använder ni er av?

Så här står det på Skolverket om SYSTEMATISKT KVALITETsARBETE:

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.


Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. 

Vi dokumenterar väldigt mycket både gruppaktiviteter och enskilt. Till hjälp i verksamheten har alla pedagoger fått varsin Ipad att använda till att ta bilder, filma, leta fakta och dokumentera med. 
I appen Pic collage skapar vi dokumenten där vi skriver och lägger in bilder som visar vad barnen har gjort och vad de har lärt sig.
Barnen är själv delaktiga i dokumentationen och väljer bland annat bilder, färger och teckensnitt. 

Alla aktiviteter kopplas till läroplanen för förskolan och utvärderas månadsvis av oss pedagoger.

Så här kan en dokumentation se ut:


Här har vi dokumenterat en uppföljning av det vi sådde för två veckor sedan.

Berätta gärna hur ni gör med dokumentationen!/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar, jag läser alla kommentarer och svarar så fort jag kan!