torsdag 13 februari 2014

Montessorimaterial från A till Ö med rosa vokaler

Så skönt med en kväll hemma i dag efter att jag haft en låååång dag på jobbet i går med personalmöte på kvällen. Har ni också alla era möten på kvällstid? Givetvis är mötena viktiga för verksamheten och för oss pedagoger.

Jag har nu fortsatt att tillverka några av språkmaterialen med rosa vokaler istället för röda.
Samma övning med röda vokaler hittar ni här.

I dag får ni ta del av materialet från A till Ö. 

OBS!!!! Bilden är inte nytagen utan är här med röda vokaler.

Materialet består av två ark med alfabetet på med både gemener och versaler. Till det finns 29 lösa lappar med text och bild.

Övningen går ut på att 
barnen ska läsa ordet och lägga det vid bokstaven som ordet börjar med. Bredvid ordet finns en liten bild. Vokalerna är rosa och konsonanterna är blåa.

Lpfö 98 rev 10:


Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra. Den skall även sträva efter att varje barn utvecklar sina tankar sitt ord och begreppsförråd. Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Vid intresse av materialet klicka på länken nedan:
                                 Från A-Ö med rosa vokaler      

Nu ska jag se på en clown till kaffet, i kväll är det Robert Gustavssons tur att vara huvudperson!

Trevlig Kväll alla fina läsare!/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar, jag läser alla kommentarer och svarar så fort jag kan!