söndag 21 maj 2017

Arabiskt läsmaterial till förskolebarn

I förra veckan var jag på en föreläsning från lärarfortbildning om flerspråkiga barn i förskolan som hölls av Susanne Benckert. Även om mycket var en repetition av det vi redan vet och jobbar efter var det en bra föreläsning som gav mig inspiration till att bland annat skapa ett läsmaterial till barn på jobb som har börjat läsa på sitt hemspråk Arabiska. Självklart delar jag med mig av det till er!
Övningen går ut på att läsa de arabiska orden och lägga textkorten under den bild som motsvarar ordet. På baksidan av varje textkort har jag skrivit det svenska ordet förhand för att vi ska veta vad ordet betyder. Under varje arabiskt ord står hur ordet låter, så att vi kan känna igen det barnet läser.
Materialet består av 4 ark med fyra bilder på varje ark och av 16 textkort med arabiska ord. Jag har valt att ha det svenska ordet under varje bild för att barnen ska på ett bildminne av det. Alla bilder är på ljudenliga ord med 3 bokstäver, så därför har jag valt att ha materialet med rosa bakgrundsfärg.

Läroplan för förskolan, reviderad 2010 (Lpfö98)

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 

Orden har jag översatt med hjälp av ett översättningsprogram på nätet! 

Vid intresse av materialet: 

Om den här sidan kommer upp så klicka längst ner på "Nej tack, fortsätt till nedladdning" om ni inte vill skaffa dropbox.Gör så här: Klicka på länken som jag har lagt in i slutet av inlägget. (länken har oftast samma namn som materialet) Låt dropbox ladda klart sidan innan ni trycker på ladda ner.På min dator hamnar materialet i "hämtade filer", det kan man nog välja själv! Sen är det bara att skriva ut och laminera materialet. OBS! Klicka inte direkt på skriv ut i dropbox, då riskerar ni att få halva sidor! 


Länken:Arabiskt läsmaterial

Jag önskar er alla ett härligt slut på veckan. 
Kram Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar, jag läser alla kommentarer och svarar så fort jag kan!

Leta i den här bloggen