tisdag 20 oktober 2015

FN-fest på förskola med båtresa

På lördag den 24 oktober är det FN-dagen och på jobbet uppmärksammar vi det med en FN-fest.
I år kommer barnen att få varsin båtbiljett och åka Europa runt, vi stannar i olika länder, där tittar och pratar vi om hur människorna som lever där ser ut och har det.


Vi kommer även att läsa boken Alla har rätt, det är en barnbok som Amnesty har gett ut med en enklare förklaring på de mänskliga rättigheterna. 
Lpfö 98, reviderad 2010 
En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

Ni får gärna delge hur ni uppmärksammar FN i en kommentar här!/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar, jag läser alla kommentarer och svarar så fort jag kan!