tisdag 21 april 2015

Enkel utomhus matematik

Med barnen på jobb tillverkar vi egna gatukritor och de används flitigt......i förra veckan ritade vi bland annat en hage som vi skrev siffror i. Barnen började prata om vilken siffra som var deras och visa på sina fingrar hur många år de är.


Genom att följa barnens intresse blev det en matematiklek som gick ut på att leta upp pinnar och stenar som räknades och lades vid varje siffra i hagen.LPFÖ98 rev 10:
Barnen

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 

Trevlig kväll!/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar, jag läser alla kommentarer och svarar så fort jag kan!

Leta i den här bloggen