tisdag 6 maj 2014

Utemiljö till förskolebarn

Hur har ni det på era förskolor med utemiljön? Är den inspirerande och lockande för barnen? 

Dagens inlägg kommer att handla om vår fina lärmiljö ute som vi har fått hjälp av föräldrar och barn att skapa. Något vi tänker på när vi skapar våra lärmiljöer inne och ute är förskolans läroplan, så att vi synliggör ämnena i miljöerna.

Med fantasi och enkla medel kan man tillverka olika saker, vi har bland annat fått en buss och en kiosk av lastpallar.


På sidan av kiosken sitter en bild på GB glassar som barnen pratar om, köper av varandra och säljer till oss pedagoger.
Kiosken är mycket populär och genom leken berörs flera delar av förskolans läroplan LPFÖ 98 rev 10:

Barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.
Barnen tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
Barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
Barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring,


Bussen är inte helt klar än, men fullt användbar, den saknar ratt och tak.


Med färg kan man göra mycket på en tråkig grå asfalt, föräldrarna målade en matta, ett övergångsställe och en spishäll.


För att kunna göra alla nya saker på vår gård har vi bland annat ställt frågor via förskolans facebook sida om hjälp att hitta saker som vi har behövt, samt genom att åka runt till företag i vår närhet som har sponsrat med ex färg och lastpallar.

Genom föräldrars och vänners hjälp har vi även fått gamla rostfria köksbänkar, stuprör och hängrännor.Ni har säkert också många idéer på vad man kan hitta på med utemiljön, ni får gärna dela med er genom att skriva en kommentar! TACK på förhand!  

Varje år tycker jag att det är extra mycket som händer i maj och juni, både privat och på jobb, bland annat utvärderings och planeringsdagar, en del kalas samt att vi har en son som tar studenten. Har ni också extra mycket nu?

Det var allt från mig idag, ha det så bra!/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar, jag läser alla kommentarer och svarar så fort jag kan!